D.U.K.

1. Kuo skiriasi įmonės teikiamos buhalterinės paslaugos nuo buhalterio, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo?

Tiek mūsų Bendrovė, tiek buhalteris, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka tą patį darbą – tvarko finansinę ir mokestinę apskaitą įmonėje. Mūsų darbuotojas vienu metu paprastai tvarko kelių skirtingų įmonių apskaitą, tuo tarpu buhalteris, dirbantis pagal darbo sutartį, dažniausiai tvarko vienos įmonės apskaitą.

2. Ar tiesa, kad pasirašęs sutartį su buhalterinių paslaugų įmone Klientas ,,nusiima‘‘ visą atsakomybę nuo savęs?

Taip, iš dalies tai tiesa. Pasirašius buhalterinių paslaugų teikimo sutartį su mūsų Bendrove dalis atsakomybės nuo Kliento įmonės vadovo pečių pereina mūsų Bendrovei. Pavyzdžiui, buhalteris, dirbantis pagal darbo sutartį, atsakingas už buhalterinio įrašo teisingumą, o už ataskaitų pateikimą atsako vadovas. Tuo tarpu pasirašius sutartį su mumis, tiek už buhalterinio įrašo teisingumą, tiek už ataskaitų pateikimą laiku atsako mūsų Bendrovė. Vienareikšmiškai sakyti, kad visą atsakomybę už apskaitos organizavimą prisiimame mes, tikrai negalime, nes vadovas, nors ir pasirašęs buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, atsakingas tiek už apskaitos politikos suformavimą ir tinkamą jos vykdymą, taip pat už teisingai surašytų pirminių dokumentų pateikimą laiku buhalterijai.

3. Kaip žinoti, ką pasirinkti – buhalterinių paslaugų įmonę ar įsidarbinti buhalterį?

Viskas priklauso nuo Kliento poreikių: jeigu buhalteris reikalingas ,,čia ir dabar‘‘, geriau samdyti buhalterį pagal darbo sutartį, kai tiek buhalteris, tiek patys apskaitos dokumentai bus šalia vadovų ar kitų asmenų, kuriems pastoviai reikalinga informacija. Tačiau jeigu tokie reikalavimai nekeliami – galima drąsiai rinktis buhalterinių paslaugų įmonę. Paprastai buhalteriai, dirbantys buhalterinių  paslaugų įmonėse, turi daugiau patirties skirtingose srityse (gamyba / prekyba ir pan.), yra lankstesni, priimant įvairius sprendimus, kadangi vienu metu tvarko kelių skirtinų įmonių apskaitą.

4. Ar tiesa, kad buhalterinės paslaugos, teikiamos įmonių, yra pigesnės nei samdant buhalterį?

Tikrai taip. Visų pirma todėl, kad nereikia įrenginėti darbo vietos buhalteriui (kompiuteris, buhalterinės apskaitos programa, nuolatinės išlaidos kanceliarijai, buhalterio kvalifikacijos kėlimui ir kt.). Be to, Klientui, pasirašiusiam buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, nėra mokesčių nei Sodrai, nei Valstybinei mokesčių inspekcijai už buhalterinių paslaugų įmonės paskirtą buhalterį.

5. Kaip organizuojamas darbas, sudarius sutartį su buhalterinių paslaugų įmone?

Klientas atvyksta į mūsų ofisą ir buhalterinių paslaugų teikimo sutartyje nustatytais terminais pristato reikiamus apskaitos dokumentus. Konsultacijos Klientams suteikiamos tiek atvykus į ofisą, tiek telefonu ar el.paštu. Klientui pageidaujant, už patvirtintus įkainius dokumentus galima pasiimti iš Kliento ofiso. Visos mūsų Bendrovės teikiamos paslaugos detaliai aprašomos su Klientu pasirašytoje sutartyje. Papildomi darbai, Klientui pageidaujant, suteikiami Bendrovės patvirtintais paslaugų įkainiais.

7. Kaip nustatoma buhalterinių paslaugų kaina?

Standartinė buhalterinių paslaugų kaina yra kintanti, priklausanti nuo pirminių dokumentų bei darbuotojų skaičiaus per mėnesį. Klientui pageidajaunt, galimas fiksuotos kainos variantas. Esame lankstūs, todėl abipusiu susitarimu galimi įvairūs sprendimai. Taikome nuolaidas pastoviems savo Klientams.

8. Kaip dažnai reikia atsiskaityti už buhalterinės apskaitos paslaugas?

Kadangi sudarius buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, buhalterinių paslaugų teikimas yra tęstinio pobūdžio, remiantos Lietuvos Respublikos teisės aktais sąskaita už suteiktas paslaugas išrašoma kiekvieną mėnesį – ne vėliau kaip iki mėnesio 10 dienos. Klientas turi atsiskaityti per 10 (dešimt) dienų po sąskaitos faktūros išrašymo.

9. Kokie apribojimai taikomi, pasirašius buhalterinių paslaugų teikimo sutartį?

Po sutarties pasirašymo Klientui nėra jokių apribojimų. Norėdamas nutraukti sutartį ir atsiimti visus savo dokumentus, Klientas privalo visiškai atsiskaityti su mūsų Bendrove.

10. Ar buhalterinių paslaugų įmonė išlaiko gautos informacijos apie Klientą konfidencialumą?

Įmonė supranta Kliento duomenų ir kitos informacijos konfidencialumo svarbą, todėl Bendrovės konfidencialumo politika grįsta įsipareigojimu laikyti priimtą konfidencialią informaciją, nepertraukiamu priimtos ir saugomos konfidencialios informacijos tikrinimu ir vidine kontrole, ribotu priėjimu prie priimtos ir saugomos konfidencialios informacijos. Įsipareigojimas tinkamai priimti, saugoti ir perduoti gautą konfidencią informaciją aptariamas sutartyje.

11. Kas atsako klaidų apskaitoje atveju? Buhalterinių paslaugų įmonė ar Klientas?

Viskas priklauso nuo klaidos atsiradimo priežasties. Jeigu klaida atsiranda Klientui netinkamai supildžius pirminius apskaitos dokumentus, už tai atsako Klientas. Jeigu klaida apskaitoje atsiranda dėl Bendrovės buhalterio kaltės, atsakomybė krenta buhalterinių paslaugų įmonei, kuri pagal pasirašytą buhalterinių paslaugų teikimo sutartį kompensuoja visus nuostolius, atsiradusius dėl Bendrovės darbuotojų kaltės.

12. Kuriam laikui pasirašoma buhalterinių paslaugų teikimo sutartis?

Standratiškai sutartis sudaroma 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Nei vienai sutarties šaliai iš anksto nepranešus apie sutarties pasibaigimą, sutartis automatiškai prasitęsia neribotam laikui.

13. Ką daryti, jeigu noriu nutraukti buhalterinių paslaugų teikimo sutartį?

Klientas, norėdamas nutraukti buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, 1 (vieną) mėnesį prieš nutraukimą turi pranešti Bendrovei. Bendrovė, priėmusi prašymą, per laikotarpį iki sutarties pasibaigimo atlieka visus sutartyje nurodytus darbus bei tinkamai perduoda Klientui visus reikiamus dokumentus iš karto po to, kai Klientas visiškai atsiskaito už suteiktas Bendrovės paslaugas.

14. Ar galima išbandyti Jūsų paslaugas nemokamai?

Ne, negalima. Tiek informacijos, tiek dokumentų iš Kliento priėmimas susijęs visų pirma su konfidencialios informacijos priėmimu. Norėdami minimizuoti riziką dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, darbą organizuojame pagal iš anksto nustatytas procedūras, t.y. pirmiausiai pasirašome buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Klientams paslaugas teikiame už atlygį. Be to, mūsų Bendrovės buhalteriai turi reikiamą kvalifikaciją bei patirtį. Taigi siekiant kuo aukštesnės informacijos konfidencialumo išlaikymo kontrolės bei kokybiško ir profesionalaus darbų atlikimo, nemokamai tokių paslaugų suteikti neįmanoma.