Atliekančiam įmokas į Valstybės biudžetą

I. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM (SODRA):

1. Surenkamosios sąskaitos:
http://www.sodra.lt/draudeju_portalas/imoku_mokejimas/surenkamosios_saskaitos2012

2. Įmokų kodų sąrašas:
http://www.sodra.lt/lt/draudeju_portalas/imoku_mokejimas/imoku_kodai

3. Įmokų tarifai:
http://www.sodra.lt/draudeju_portalas/imoku_mokejimas/imoku_tarifai

II. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM:

1. Surenkamosios sąskaitos:
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

2. Įmokų kodų sąrašas:
http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai

III. VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras:

1. Surenkamosios sąskaitos:
http://www.registrucentras.lt/jar/apie/ats_sask.php

2. Įkainiai:
http://www.registrucentras.lt/jar/apie/ikainiai/