Vadovui kasdieniams darbams

Prisijungimas prie el.sistemų:

1. VĮ Registrų centro savitarnos sistema
https://www.registrucentras.lt/user/login.php?app=savitarna

2. VĮ Registrų centro elektroninių paslaugų (CEPS) sistema
https://www.registrucentras.lt/ceps/

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM Elektroninio deklaravimo sistema
http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) EDAS sistema
http://draudejai.sodra.lt/lt/

5. Lietuvos statistikos departamento statistinių ataskaitų elektroninio surinkimo sistema
https://e-formos.stat.gov.lt/alfa/AW/

6. Lietuvos Respublikos Muitinės departamento intrastato ataskaitų surinkimo sistema
https://intrastat.cust.lt/intr/app

Nuorodos:

1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
www.vmi.lt

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
www.sodra.lt

3. Lietuvos Respublikos Muitinės departamentas
www.cust.lt

4. Lietuvos Statistikos departamentas
www.stat.gov.lt

5. VĮ Registrų centras
www.registrucentras.lt