Ieškančiam patvirtintų formų

I. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM (SODRA):

Formos, skirtos juridiniams asmenims:
http://www.sodra.lt/lt/draudeju_portalas/formos

II. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (VMI):

Formos:
http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569

III. VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registras (JAR):

Formos:
http://www.registrucentras.lt/jar/formos.php

IV. Lietuvos statistikos departamentas:

Formos:
http://estatistika.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-ataskaitu-formos